مدارک

قبل از ارسال مدارک ابتدا مشخصات خود را مشاهده نمایید و در صورتیکه مورد تایید بود نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید , درغیر اینصورت از بخش پشتیبانی مشخصاتی که اشتباه است را به ما اطلاع دهید تا تصحیح گردد و پس از تایید مشخصات توسط خود نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید.
جهت ارسال مدارک خود باید تا 72 ساعت پس از ثبت نام کارت ملی و صفحه اول شناسنامه خود را در بخش مدیریت مدارک پنل کاربری آپلودنمایید.
در غیر این صورت سامانه مسدود و جهت بازگشایی به مشکل برمیخورید.
از آنجایی که مدارک ارسالی از طریق سازمان های ذی صلاح مورد بررسی قرار می گیرند لذا تایید مدارک ارسالی تا 72 ساعت نیاز به زمان دارد.