مرکز دانلود سامانه

مرکز دانلود سامانه

دانلود کاتالوگ سامانه

کاتالوگ سامانه را مشاهده کنید  
موارد استفاده سامانه پیامک را ببینید  
با پیامک ارتباط نزدیکتری برقرار کنید  
ببینید پیامک برای کار شما چه اثر سودمندی دارد   

دانلود فایل راهنمای سامانه

چطور از سامانه استفاده کنیم ؟  
امکانات کلی سامانه چیست ؟  
اول فایل آموزشی استفاده را ببنید 
آموزش تصویری نحوه استفاده از قابلیت های سامانه

دانلود راهنمای استفاده از وب سرویس

سایت دارید؟  
دوست دارید با بازدیدکنندگانتان ارتباط برقرار کنید؟ 
میخواهید از طریق وبسرویس پیامک بفرستید  
دانلود راهنمای استفاده از وبسرویس سامانه   

C# نمونه کد ارسالی وبسرویس به زبان

C# نمونه کد ارسالی وبسرویس   
C# ارسال پیامک وبسرویس به زبان   
C# ارسال پیامک از طریق وبسرویس 
C# نمونه کد ارسال پیامک وبسرویس

VB نمونه کد ارسالی وبسرویس به زبان

VB نمونه کد ارسالی وبسرویس   
VB ارسال پیامک وبسرویس به زبان   
VB ارسال پیامک از طریق وبسرویس 
VB نمونه کد ارسال پیامک وبسرویس

VB نمونه کد ارسالی پروتکل وبسرویس به زبان

VB نمونه کد ارسالی وبسرویس   
VB ارسال پیامک وبسرویس به زبان   
VB ارسال پیامک از طریق وبسرویس 
VB نمونه کد ارسال پیامک وبسرویس

C# نمونه کد مدیریت وبسرویس به زبان

C# نمونه کد مدیریت وبسرویس   
C# مدیریت پیامک وبسرویس به زبان   
C# مدیریت پیامک از طریق وبسرویس 
C# نمونه کد مدیریت پیامک وبسرویس

VB نمونه کد مدیریت وبسرویس به زبان

VB نمونه کد مدیریت وبسرویس   
VB مدیریت پیامک وبسرویس به زبان   
VB مدیریت پیامک از طریق وبسرویس 
VB نمونه کد مدیریت پیامک وبسرویس

PHP نمونه کد استفاده از وبسرویس به زبان

php نمونه کد وبسرویس زبان  
php نمونه کد ارسال و دریافت پیامک زبان  
php نمونه کد استفاده از وبسرویس به زبان 
php دانلود نمونه کد استفاده از وبسرویس به زبان   

C# نمونه کد ارسال پیامک از ویندوز

C# نمونه کد ارسال پیامک ویندوز  
C# نمونه کد وبسرویس ویندوز  
C# نمونه کد ارسال پیامک از محیط ویندوز 
C# نمونه کد استفاده از سامانه از طریق ویندوز

VB نمونه کد ارسال پیامک ویندوز

VB نمونه کد ارسال ویندوز  
VB نمونه کد وبسرویس ویندوز 
VB نمونه کد ارسال پیامک از محیط ویندوز  
VB نمونه کد استفاده از سامانه در محیط ویندوز   

C# نمونه کد دریافت پیامک از لینک

C# نمونه کد دریافت پیامک از لینک  
C# نمونه کد دریافت پیامک وبسرویس از لینک  
C# نمونه کد دریافت پیامک لینک 
C# نمونه کد دریافت پیامک از طریق لینک

VB نمونه کد دریافت پیامک از لینک

VB نمونه کد دریافت پیامک از لینک  
VB نمونه کد وبسرویس دریافت از لینک  
VB نمونه کد دریافت پیامک از لینک 
VB نمونه کد دریافت پیامک از طریق لینک   

URL راهنمای ارسال پیامک از

URL راهنمای ارسال پیامک از   
URL دانلود راهنمای ارسال پیامک در محیط 
URL راهنمای اسرسال پیامک از طریق 
URL آموزش ارسال پیامک از طریق

دانلود افزونه فریر

ارسال پیامک از سیستم فریر  
افزونه ارسال پیامک از طریق فریر  
افزونه ارسال پیامک از طریق ویرچوآل فریر  
دانلود افزونه ارسال پیامک از طریق ویرچوآل فریر   

WHMCS افزونه ارسال پیامک سیستم

WHMCS افزونه ارسال پیامک از طریق  
WHMCS ماژول ارسال پیامک از طریق سیستم  
WHMCS افزونه ارسال پیامک در محیط
WHMCS دانلود افزونه ارسال پیامک سیستم

دانلود افزونه ارسال پیامک پرستا شاپ

دانلود افزونه ارسال پیامک از طریق پرستا شاپ  
دانلود ماژول ارسال پیامک در سیستم پرستا شاپ  
دانلود افزونه ارسال پیامک در سیستم پرستا شاپ 
دانلود افزونه ارسال پیامک از پرستا شاپ   

دانلود مرورگر گوگل کروم

دانلود مرورگر گوگل کروم  
دانلود مرورگر کروم از الکسا اس ام اس   
دانلود بهترین مرورگر دنیا گوگل کروم
دانلود مرورگر گوگل کرم بهترین مرورگر دنیا

09189107952

ALEXA SMS | درباره الکسا اس ام اس